Pedagógiánk - Tamási Waldorf Óvoda

 

Pedagógiai programunk:

         Óvodánk az évtizedek óta nemzetközileg is ismert és elfogadott Országos Waldorf
         Óvodapedagógiai, valamint a waldorf pedagógia szellemiségére épült helyi nevelési
         program szerint oktat és nevel. A waldorf óvoda a gyerek ismeretéből – életkoronként
         változó testi, lelki és szellemi szükségleteinek felismeréséből – indul ki a maga
         fejlesztő munkájában.

         Minden egyes gyermek individualitása, énje egyetlen és egyszeri, megismételhetetlen.

         A gyermekcsoportban, mint egy nagy családban, három korosztály él együtt. Ez olyan, mint
         a család természetes közege, másrészt a kisebbek közvetítőket találnak felnőtt és kisgyerek
         között. A nagyobb gyerekek a csoport szokásait, ritmusait, napirendjét teljesen természetes
         módon hagyományozzák át az utánuk jövőkre.

         A waldorf pedagógia felfogása szerint a gyermek közvetlenül is átél – ha nem is
         tudatosan – gondolatokat és érzelmeket, melyeket a környezetében élő, számára fontos
         személyek gondolnak és éreznek. Ezért lényeges, hogy ne csapja be érzékleteiben a gyermeket
         az őt körülvevő felnőtt világ. Ezért használunk természetes anyagokat, a fajsúly és
         a felületi viszonyokat tévesen közvetítő műanyag játékokkal szemben.

 

pedagogiank_01 pedagogiank_03 pedagogiank_04
pedagogiank_05 pedagogiank_06 pedagogiank_07

 

Óvodánkban nincs a hagyományos értelemben vett foglalkozás. A hét és a nap ritmusaiba
beépített irodalmi, ének – zenei és művészeti tevékenységek mindig ugyanabban az időpontban
és helyen történnek. A többi tevékenység, amelyek a más óvodákban elméleti jellegű
kötelező foglalkozások keretén belül jennek meg, azok az óvoda egész napi, heti és havi
tevékenységi körébe van beépítve az évszakok és ünnepkörök
aktualitásának figyelembevételével.